Scenkonstguiden var ett projekt som drevs av Teater Nu.

Scenkonstguiden var ett projekt som lyfte scenkonsten och synliggjorde konstens styrka. Detta genom att skapa scenkonsthändelser och mötesplatser, producera redaktionellt material och skapa digitala hjälpmedel för att göra scenkonsten mer lättillgänglig.

Scenkonstguiden genomfördes med medel från 

  • 2014-2016 Arvsfonden.
  • 2017-2019 Västra Götalandsregionen. 

Här kan ni fortsatt ta del av allt redaktionellt material som skrevs under projektåren och se vilka scenkonsthändelser och mötesplatser som Scenkonstguiden skapade.

 

Följ oss vidare på Teater Nu!