Scenkonstguiden var ett projekt som drevs av Teater Nu.

Scenkonstguiden var ett projekt som lyfte scenkonsten och synliggjorde konstens styrka. Detta genom att skapa scenkonsthändelser och mötesplatser, producera redaktionellt material och skapa digitala hjälpmedel för att göra scenkonsten mer lättillgänglig.

Scenkonstguiden genomfördes med medel från 

  • 2014-2016 Arvsfonden.
  • 2017-2019 Västra Götalandsregionen. 

 

Följ oss vidare på Teater Nu!