Workshop: Puppets and provocation


Workshop: Puppets and provocation

i ledning av Ivana Sajevic och Nils Zapfe från Lovefuckers

För föreställningen, se: Lovefuckers – SPAM

For english – scroll down!

Dags att få upp ögonen för objektsteater/dockteater och undersöka dess utrycksmöjligheter! Dockteater är så mycket mer än bara den klassiska bilden, i Berlin till exempel spelar en med alla slags olika objekt från kaffesump till helkroppsdockor som styrs av fyra personer.

Dockteater, eller objektsteater som vi föredrar, används i andra länder för att belysa brännheta och aktuella teman, definitivt för vuxna. Kom och lär känna denna explosiva konstform tillsammans med oss!

 

Ivana Sajevic and Nils Zapfe peform on stage during rehersal of 'SPAM' at Sophiensaelle in Berlin. Photo: Christian Marquardt

Ivana Sajevic and Nils Zapfe peform on stage during rehersal of ‘SPAM’ at Sophiensaelle in Berlin. Photo: Christian Marquardt

Om workshopen:

Har dockan/objektet möjlighet att vara mer radikal i sitt uttryck än en mänsklig skådespelare? Vi utforskar hur en med objektet kan utmana sociala konventioner och utforska nya kommunikationsvägar i live-situationen.

I arbetet med föreställningen SPAM arbetade Lovefuckers utifrån tydliga sceniska bilder och mål, men med att alltid vara redo för improvisation och oförutsedda händelser. Detta arbetssätt är något som workshopen kommer ta avstamp ifrån.

Förkunskap: Tidigare erfarenhet från gestaltande praktik (teater, dans, performance el. likn.)

Avgift: 200 kr för Scenkonstälsklingar (Scenkonstguidens stödmedlemsgrupp, läs mer här), 250 kr för scenkonstnärer och studenter, annars 300 kr.

Tillgänglighet: Cinnober Teater ligger på markplan. Dörrbredd 110 cm. Toaletterna är små och ligger en trappa ner, men tillgång till stor toalett på markplan kan ordnas om vi får veta i förhand.

 

——> Anmälan: info@scenkonstguiden.se med en kort text om dig själv, dina erfarenheter av scenkonst-utövande, namn, ålder etc.

 

Lördag 12 december

11.00-17.30

Cinnober Teater, Göteborg

Workshopen kommer hållas på engelska.

 

Om Lovefuckers

Lovefuckers är en objekt-teatergrupp baserad i Berlin, men med medlemmar utspridda lite varstans i världen. Teater Nu har haft en crush på Lovefuckers uttryck och stil sedan 2009 då vi först såg dem spela  – och nu har vi äntligen lyckats få till ett gästspel här i Göteborg! Nu ska fler få chansen att falla pladask!

Lovefuckers kombinerar musik, video, dockor, performance och dokumentärt material i sina produktioner. De har spelat på konsertarenor och strippklubbar likväl som teatrar och konstfestivaler. Med sin punkiga attityd till genren och sin unika stil föryngrar Lovefuckers dockteatern. De jobbar med flytande gränser mellan objekt, docka och skådespelare och blandar allvar med humor och populärkulturella referenser. Lovefuckers mål är “to put some glamour to dirt and to search for love where everything seems to be sick”.

 

Arrangör: Teater Nu & Scenkonstguiden

Med stöd av:

ARV_logo_RGB sensus-svart kulturradet_logo_new

 

 

 

 

 

——-

Workshop: Puppets and provocation

The workshop is led by Ivana Sajevic and Nils Zapfe from Lovefuckers.

Fot theshow, look at: Lovefuckers – SPAM

It’s time to open our eyes for puppet-/objecttheatre and to explore its possibilities! Puppet theatre is so much more than the classical and stereotypical picture, in Berlin, for exemple, you perform with all kinds of puppets, from coffee ground to full body puppets managed by four people.

Puppet theatre, or object theatre which we prefer, is used in other countries to put light upon hot and current social themes, and for an adult public. Get to know this explosive artform together with us!

 

Ivana Sajevic and Nils Zapfe peform on stage during rehersal of 'SPAM' at Sophiensaelle in Berlin. Photo: Christian Marquardt

Ivana Sajevic and Nils Zapfe peform on stage during rehersal of ‘SPAM’ at Sophiensaelle in Berlin. Photo: Christian Marquardt

About the workshop:

We focus on the very special feature of puppets being a chance to be more radical than the human actor, challenging common sense and communication patterns in a live situation.

The aspect of playing “live” is something Lovefuckers have been working on a lot for the show SPAM. They are following a very clear scenic goal, but are ready to improvise and react at any time. The workshop will have this particular way of working as a starting point.

Admission: Previous experience of performative practices (theatre, dance, performance etc.).

Fee: 200 SEK for Scenkonstälsklingar (Scenkonstguiden’s support member group, read more here),  250 SEK for professional performers/artists and/or students, otherwise 300 SEK.

Availability: Cinnober Teater is in ground level. Door width is 110 cm. The toilets are small and down some stairs, but a big toilet can be made avalaible on ground level – just contact us beforehand.

—-> Sign up for the workshop to: info@scenkonstguiden.se with a short text of who you are, what you do etc.

 

Saturday, December 12th

11.00-17.30

Cinnober Teater, Göteborg

The workshop will be held in english.

 

About Lovefuckers:

Lovefuckers is a puppeteer-punk-rock group based in Berlin, but with member spread around the world. Teater Nu has had a crush on the group since 2009 (when we first saw them perform) – and now, finally, we have invited them to Göteborg!

Lovefuckers are known for their unique way of combining music, video, puppets, performance and documentary elements. They have played in concert halls and strip clubs as well as in theatres and at art festivals. With their punk rock attitude and unique style they are reviving the genre. They are working with floating boundaries between object, puppet and actor, and are mixing serious topics with humour and pop cultural references.

Lovefuckers follow a simple goal: To put some glamour to dirt and shit and to search for love where everything seems to be sick.

 

Produced by Teater Nu & Scenkonstguiden

With support from:

ARV_logo_RGB sensus-svart kulturradet_logo_new