Teater Nu


TeaterNu_logo_svart

Teater Nu – moderskeppet bakom Scenkonstguiden

 

Teater Nu är en fri teatergrupp med bas i Göteborg som skapar scenkonst och mobiliserar mötesplatser. Fokus är det nyskapande, nyskrivna och närvarande. Organisationsmässigt är Teater Nu uppbyggt som ett idéburet konstkollektiv. Idén och konceptet står som fokus för Teater Nu:s konstnärliga undersökande och formen för uttrycket är därför flexibelt, men scenkonst är alltid grunden.

Teater Nu arbetar för att vidga scenkonstbegreppet och vad som innefattas i produktionsbegreppet. Genom sitt kulturpolitiska engagemang, sin drivhustanke kring idé och koncept och riktning mot byggandet av en mer differentiell kulturell infrastruktur har Teater Nu en unik och viktig position i scenkonst-Sverige.

Läs mer om Teater Nu här!