Residens – Nayab Noor Ikram


Arkiv – Boy konsthall 2019

Nayab Ikram

Närhetens distans 6275 km till dig

Performance

Fredag 19 juli, 17.45-20.00

NayabIkram_fbbanner

I den interaktiva performanceserien Närhetens distans 6275km till dig undersöker Nayab Ikram familjeritualer. Mango, kinnow och olivolja är kärnan av de ritualer som har skapats inom hennes egen familj.
Den första delen av performanceserien ägde rum på Boy konsthall den 19 juli. Här delade Ikram med sig av familjens ritual, där mangon spelar huvudrollen.

Performanceserien har arbetats fram under Ikrams residens i Bollebygd.

 

Fredag 19 juli, Boy konsthall

17.45 Öppningstal av Boy konsthalls curators Sara Östebro och Maja Östebro

18.00 Performance

 

Bild: John Salquist


Eng

In the interactive performance series Närhetens distans 6275 km till dig, Nayab explores family rituals, where the mango, kinnow and olive oil are at the core of the rituals created within her own family.

The first part of the performance series took place at Boy konsthall. Here, Ikram shared her own family’s ritual, where the mango plays the leading role.

The performance series has been developed during Ikram’s residence in Bollebygd.

 

Friday 19th of July, Boy konsthall

17.45 Opening speech by Boy konsthall’s curators Sara Östebro and Maja Östebro

18.00 Performance

 

Cover art: John Salquist


Residens – Nayab Noor Ikram

F.1992, Åland, Finland
Bosatt och verksam i Åbo & Åland, Finland

April – juni

Nayab.Photo-MariaRosenlöf

Boy konsthall bjöd in konstnären Nayab Noor Ikram till Bollebygd på residens. Ikram är fotograf och visuell konstnär från Åland med härkomst från Pakistan, baserad i Åbo. Ikram undersöker koncept som berör kulturell identitet och kommunikation mellan individ och samhälle. Hon närmar sig de olika aspekterna genom visuella uttryck som fotografi, video, installationer och mixed media.

Residenset var det tredje som konsthallen genomförde, där konstnärer får arbeta fokuserat under en längre period, samtidigt som samtidskonsten får ta plats mitt i och i relation till Bollebygd som plats. Här får konsten möta ny publik, och konstnären möjlighet att testa nytt i en ny miljö.

 

Läs mer:

Intervju – Hej Nayab Ikram!

Nayab Noor Ikram

Instagram: @nayabikram

Facebook: Nayab Ikram Photography


Bilder från Närhetens distans 6275km till dig, 19 juli

Foto: AnnaCarin Isaksson