Göteborgs konstmuseum


Chiharu Shiota - The Distance
The Distance 21 april – 30 september 2018 Tisdag, torsdag kl 11–18 Onsdag kl 11–20 Fredag–söndag samt helgdag kl 11–17 Måndag stängt Under våren 2...

Chiharu Shiota - The Distance

2018-04-21 — 2018-09-30


Girls, Girls, Girls
Julia Peirone är en av de mest intressanta konstnärerna i Norden idag. Sedan debuten kring millennieskiftet har Peirone utforskat identitet och fotografisk...

Girls, Girls, Girls

2017-12-20 — 2018-03-18
Se mer, se queer!
På Göteborgs konstmuseum är konstverken offentliga - vi kan alla se, samtala kring och tycka till om dem. Men hur kom de till? Mycket av den konst som...

Se mer, se queer!

2015-06-11 — 2015-06-14Cell #2
CELL #2 är ett nytt dansverk med koreografi och musik av Peter Svenzon med dansarna Ulriqa Fernqvist, Joakim Envik Karlsson och Zacharias Blad. Trumpet:...

Cell #2

2014-10-10Ladda in flerLaddar