Open call: Boy konsthall


Boy konsthall söker konstnärer till grupputställning under GIBCA Extended

boykonsthall

Scenkonstguiden och Teater Nu undersöker just nu möjligheterna att starta en konsthall i Bollebygd. Grunden till konsthallen ligger i frågeställningar kring hur en kan leva ut i ett litet samhälle. Initiativtagarna är själva uppväxta i Bollebygd och under uppväxten där saknade de en plats för tanke och skapande.

Som en pilot till konsthallen vill Teater Nu göra en grupputställning i Bollebygd – en smygstart för Boy konsthall och i sig ett undersökande av hur en konstnärsdriven konsthallsverksamhet skulle kunna se ut och fungera i Bollebygd. Just nu söks anslag för utställningen som vid säkrad finansiering kommer arrangeras som en del av GIBCA Extended.

Till utställningen söker vi nu 3 konstnärer som vill arbeta utifrån utställningens tematik och presentera sitt arbete i grupputställningen. Vi är öppna för ett stort spektra av praktiker/inriktningar/uttryck. En kortare residensperiod på plats i Bollebygd ingår som del av engagemanget. Utställningen planeras att äga rum i oktober och/eller november.

 

Tematik: Samexistens

Utställningen tar avstamp i GIBCA 2017s tematik kring det sekulära samhället, men med speciellt fokus på samexistens. Samexistens i stort men också kopplat konkret till den mindre orten. När alla går i en och samma skola och när olika ideologier och levnadssätt kommer nära varandra – vad skapar det för strategier kring samexistens och samlevnad? Vad för slags gemenskaper skapas under sådana förhållanden? Och vilka behov att skapa skillnader och gränser uppstår? Tolerans och avståndstagande, hinder och möjligheter, splittring och sammanhållning.

Vi berör frågeställningarna genom att koppla samman tanke med praktik och handling, här genom att ge handlingarna en scen och en inramning – vi gör Bollebygd till experimentplats för våra tankeutflykter. Vad för olika sociala rörelser och idéer praktiseras här – och hur samexisterar de? Hur ser deras beroendeförhållande till varandra ut?

 

Kriterier

  • Du är verksam som konstnär inom konst- eller scenkonstfältet – färsk eller etablerad.
  • Du vill arbeta med och presentera verk efter utställningens tematik
  • Du har möjlighet att spendera tre dagar i Bollebygd, ett kortare residens, någon gång i juli eller augusti (efter överenskommelse).

 

Ersättning

  • Utställningsarvode och arvoderat residens efter överenskommelse enligt stadgar för MU-avtal, samt viss materialbudget erhålles.

 

Ansökan

Skicka ett mail innehållandes:

  • Idébeskrivning/skiss om vad du vill undersöka
  • Artist statement
  • Konstnärligt CV/arbetsprover och/eller länk till tidigare arbeten

 

>> Skicka din ansökan till boykonsthall@teaternu.se senast 6 april <<

 

Initiativtagare

Sara Östebro – Del av Scenkonstguidens crew. Scenkonstnär med bas i Göteborg, uppväxt i Bollebygd.

Maja Östebro – Konstnär med bas i Göteborg, uppväxt i Bollebygd. Studerar just nu smyckekonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk.

Dennis Delwér – Konstnär med bas i Berlin, född och uppväxt i Bollebygd. Utbildad vid Konsthögskolan Umeå Universitet, kandidatprogrammet i fri konst.

 

Kontakt

Sara Östebro

boykonsthall@teaternu.se

070-209 65 86