Lisa Fält – Material testament


Arkiv – Boy konsthall

Lisa Fält

Material testament

13 oktober – 3 november 2018
3_Lfalt

En spricka är ett bevis på att allt är i ständig rörelse, även grunden vi står på. Ytan blir hårdare, mer spänd, ömtåligare för påfrestningar, närmare bristningsgränsen och därunder kokar det. Sprickavtryck samlade från byggnader och konstruktioner som byggts för att omsluta och skydda oss – likt vår egen hud – skapar ett nätverk. Likt ärret synliggör skadan, kan avtrycken vara en metafor, ett synligt tecken på händelser vi upplevt och genom att bära dem synligt kan de skapa stöd och förståelse för förutsättningarna av vårt mänskliga tillstånd.

Ting synliggör en mening bortom deras faktiska funktion.De är bärare, laddade med erfarenheter genom användning. De flätar ihop vårt förflutna med vår samtid och kanske även vår framtid.

Grovsoprummet är ett kärl – en minnesplats för levda erfarenheter, ohörda berättelser och bortkastade livsöden. När vi sparar för en oviss framtid kan soprummet vara den plats där våra verkliga minnen och livshistorier finns – det som inte passar in i vår självbild. Vad är egentligen värt att spara och reparera och vad säger det bortkastade om oss?

Reparation kan vara ett tankesätt som går bortom att återställa trasiga saker, mer än kritik mot konsumtion. Det är en kunskap som till stor del fallit i glömska i vår snabba livsrytm då både saker och människor konsumeras. Reparation kan vara en metod att stärka oss själva, vetskapen om att man kan fixa saker själv. Att vårda, reparera både saker och människor kan bli en medveten tanke och metod. Att ta hand om, ta vara på och synliggöra är en reparerande handling.

Lisa Fält är en konstnär och konsthantverkare verksam i Stockholm med rötterna i corpus och smyckekonst. Hon är utbildad silversmed vid Hantverksakademien och har en BFA från Konstfack, Ädellab.

2016 slutförde hon masterutbildningen Craft, Konstfack med examensverket Reassembling the discarded – corporeal tracesur. På utställningen i Boy konsthall kommer Lisa att visa ett urval av verk från denna utställning tillsammans med verket Imprints of mourning.

VERNISSAGE 13 OKTOBER 12:00-16:00

Öppettider:
Torsdag – Fredag 16:00-19:00
Lördag: 12:00-16:00


Lisa Fält – Material testament from Boy konsthall on Vimeo.