Inga Gerner Nielsen – My Protestant Origins & Catholic Fantasies


Boy konsthall – Artist residency / Konstnärsresidens

Inga Gerner Nielsen (DK)

My Protestant Origins & Catholic Fantasies

1 augusti – 16 september 2018

inga_web

 

Konstnärsresidens på Boy konsthall – Konstären Inga Gerner Nielsen kommer under augusti och början av september befinna sig på Boy konsthall för att utveckla sitt verk My Protestant Origins & Catholic Fantasies.

Inga Gerner Nielsen är en dansk performancekonstnär. Hon har en BA i sociologi och MA i ‘Arts in Modern Culture’. Sedan 2007 har hon jobbat med olika performancegrupper för att starta vad hon kallar en ‘åter-förtrollning’ av vardagen. Hennes performanceinstallationer bjuder publiken att engagera sig sinnligt med olika sociologiska ämnen.

x

Artist residency at Boy konsthall – Artist Inga Gerner Nielsen will be developing her work My Protestant Origins & Catholic Fantasies at Boy konsthall during August and the beginning of September.

Inga Gerner Nielsen is a Danish performance artist. She has a BA in Sociology and MA in Arts in Modern Culture. Since 2007 she has been working with different performance collectives to start what she calls a re-enchantment of everyday life.

Her performance installations invite the audience to engage sensuously with different sociological topics. A way to involve the body in a poetic mode of sociological imagination.

Read more about My Protestant Origins & Catholic Fantasies

PROGRAM

Öppettider i veckan – utställningens sista dagar!

Torsdag 13/9 15.00-19.00
Fredag 14/9 15.00-19.00

Lördag 15/9 18.00-21.00 –> Kvällsöppet näst sista utställningsdagen. Kom och se hur utställningen förändras när solen går ner. Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg. 🍑

Söndag 16/9 12.00-14.00

cof

Onsdag 15 augusti 19.00-21.00 – Konstnärssamtal med Inga Gerner Nielsen

Inga Gerner Nielsen berättar om sitt arbete och de bakomliggande idéerna, inspirationen och teorierna. Om Max Weber, kapitalism, sociologi och performancekonst. Efter Ingas introduktion öppnar vi för gemensamt samtal.

Vi bjuder på fika – välkommen!

Samtalet kommer ske på engelska.

“Mitt arbete handlar inte om protestantism eller katolicism som sådant. Det är en ram för att kunna titta på nutida sekulär kultur och konst. Och att ge plats för fantasier om hur det kan vara annorlunda.” – Inga Gerner Nielsen

Torsdag 30 augusti – Performance 17.00-21.30

Du är inbjuden att komma och se en motreformation, som börjar i Boy konsthall i Bollebygd.

Inom ramen för performanceserien ‘My Protestant Origins & Catholic Fantasies’ handlar den här motreformationen om att skapa en kontrasterande bild till den protestantiska arkitekturen i nutida skandinaviska samhällen.

Om du kommer från Göteborg har vi ordnat med resa (du behöver anmäla dig till oss innan för att åka med). Pick-up: Göteborgs centralstation, parkeringsplatsen bakom Nils Ericson-terminalen 16.00.

Motreformation i Bollebygd: 17.00 – 21.30

Tillbaka i Göteborg klockan 22.00

Det kommer att finnas förfriskningar och lättare mat.

Anmälan —> Maila oss på boykonsthall@teaternu.se.
Frågor? Maila oss eller skriv oss på 070-209 65 86


Lördag 1 september – Vernissage 12.00-16.00

x

Wednesday 15th of August – Artist talk with Inga Gerner Nielsen, 19.00-21.00

Inga Gerner Nielsen talks about her work and the ideas behind it, the inspiration and the theory. About Max Weber, capitalism, sociology and performance art. After Inga’s introduction there will be room for discussions and questions.

There will also be ‘fika’ – welcome!

The talk will be held in english.

“My work is actually neither about protestantism nor catholicism as such. It is a framework for looking at contemporary secular culture and art. And to give way for fantasies of how it could be different.” – Inga Gerner Nielsen

Thursday 30th august – Performance 17.00-21.00

You are very invited to come and watch a Counter Reformation, starting in Boy konsthall in Bollebygd.

In the framework of the performance series ‘My Protestant Origins & Catholic Fantasies’, this Counter Reformation is about creating a contrasting image to the protestant architecture of contemporary scandinavian societies.

If you come from Göteborg, you will be driven to Bollebygd from there. Pick-up: Göteborgs centralstation, the parking lot behind Nils Ericson 16.00 (you have to book in advance).

Counter Reformation in Bollebygd : 17.00 – 20.00

Back in Göteborg at about 21.30

There will be refreshments and light food.

To take part, email us at boykonsthall@teaternu.se.
Questions? Email us or text us at 070-209 65 86

Saturday September 1st
Opening of the exhibition, 12.00-16.00