IBCA Extended 2019 // Ida Brockmann


Arkiv – Boy konsthall 2019

GIBCA Extended 2019 // Ida Brockmann

Utställningen visades 14 september – 19 oktober

GIBCA-Extended_Boykonsthall_Facebook

GIBCA Extended 2019 @ Boy konsthall
Ida Brockmann – Brutna länkar och externa hårddiskar

english below
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ida Brockmann förhåller sig till föremål i sin vardagsomgivning, ofta de saker hon har rätt framför sig. En hårborste, en telefon, tandkräm, pengar, en sten på stranden. I det som annars uppfattas som alldagligt ser hon lager av information om kultur, historia, makt, värde och och andra strukturer inbyggda i samhället. Hon undersöker hur vår relation till objekt avgör hur vi uppfattar verkligheten. Genom att förändra objekten och ingripa i vår förståelse av dem utmanar hon hur vi betraktar dess objekt.

I utställningen fokuserar Brockmann på livet i en högst digital värld. Hon tittar på uppfattningar av det digitala, både som något abstrakt och som något konkret, och undersöker hur dessa påverkar vår varseblivning.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÖPPNINGSHELG 14 & 15 SEPTEMBER:

Lördag 14/9, 13.00-16.00
Vernissage på Boy konsthall. Förfriskingar, snacka, mingel, konstnären är på plats.

Söndag 15/9, chARTerbus, 9.00-18.00
chARTerbus tar oss på en resa från Göteborg till Bollebygd – Rydal – Uddebo och tillbaka. På bussen: Konstnärssamtal med Ida Brockmann, underhållning, dryck och mat. Bussresan är gratis! Förbokning krävs, boka biljetter här. Mer information längre ner på denna sida.

UTSTÄLLNINGEN ÄR DÄREFTER ÖPPEN 19 SEPTEMBER – 19 OKTOBER
Torsdagar & fredagar, 16.00-19.00
Lördagar, 12.00-16.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GIBCA Extended 2019 @ Boy konsthall
Ida Brockmann – Broken links and external hard drives

Ida Brockmann relates to items in her everyday surroundings, often the very thing in front of her. A hairbrush, a phone, toothpaste, money, a stone on the beach. In what is otherwise considered trivial, she sees layers of information about culture, history, power, value and other structures implicit in society. She investigates how our relations to objects are determining our perception of reality. By altering objects and intervening in the conceptions of them, she challenges our way of seeing.

In this exhibition, Brockmann focuses on life in a highly digital world. She looks at the concepts of the digital, both as something abstract and concrete and investigates their impact on perception.

Ida Brockmann (born 1991) lives in Copenhagen. She completed her bachelor’s degree in fine art at the Valand Academy, Göteborg, in 2019.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OPENING WEEKEND 14 & 15 SEPTEMBER:

Saturday 14/9, 13.00-16.00
Opening at Boy konsthall. Drinks, snacks, mingle, artist is present.

Sunday 15/9, chARTerbus, 9.00-18.00
chARTerbus takes us on a journey from Gothenburg to Bollebygd – Rydal – Uddebo and back. On the bus: Artist talk with Ida Brockmann, entertainment, drinks and food. The bus is for free! Pre-booking required. More information: GIBCA Extended 2019 // chARTerbus // Art Center Sjuhärad

OPEN 14 SEPTEMBER – 19 OCTOBER
Thursdays & fridays, 16.00-19.00
Saturdays, 12.00-16.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is a contemporary art project taking place every two years in Gothenburg, Sweden.

GIBCA Extended is a satellite programme that brings together practitioners within the field of contemporary art from all over West Sweden region.