1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Tynneredsprojektet
Beskrivning

More than based on a true story

I Tynneredsprojektet finns ingen plats för uppdiktat drama, det här är hard facts, direkt ur livet. Det finns knappt rum för skådespelare, de flesta på scen är helt sig själva.

Föreställningen bygger på autentiskt material från personer som deltagit i Projekt VI, som är en del av Samordningsförbundet Göteborg Väster och syftar till att stärka människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. De är experter på att överleva; hjältar kan vi kalla dem. Några av dem medverkar i föreställningen tillsammans med skådespelare från Backa Teater. De har fallit och rest sig, nu går de mot seger.