1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Stillman, Huld Hákonardóttir, Vickers - We will have had darker futures
Beskrivning

Om en drömmer om extas och otillräcklighet…
Om en drömmer om att gå och aldrig riktigt komma någonvart, på en liten stig genom andra saker…

We Will Have Had Darker Futures” försöker att väva samman dåtid med nutid och framtid, men även att blanda dem i en tidsloop där vi helt kan komma att tappa tidsuppfattningen.
“We Will Have Had Darker Futures” tänker sig möjliga framtidsscenarier med hjälp av dagdrömmeri, språk och dans. Samtidigt betonas vikten av tiden som passerar i en kollektiv stickningsakt.
“We Will Have Had Darker Futures” är ett tillfälligt avbrott, en visionär parallell verklighet som kontemplerar gränserna mellan dåtid och nutid.

Rebecka Stillman arbetar i olika format men alltid inom koreografifältet. De projekt som hon initierar har gemensamt en strävan att arbeta i gränslandet mellan det okända/bekanta och vägen att komma dit.
Inga har en drivkraft för att skapa sammanhang och samarbeten i ett nära relation mellan koreografer och musiker.
Katie Vickers är en amerikansk dansare / koreograf som bor i Bryssel, Belgien. Efter att ha fått hennes BFA i vid Ohio State University flyttade hon till Europa för att studera vidare och arbeta.

Koncept, koreografi & performance: Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman

Ljusdesign: Clive Mitchell
Kostym: Wim Muyllaert, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman

Scenografi: Wim Muylaert, Ken Van De Mierop, Mathilda Perrot (praktikant) och Sofie Durnez

Ljud: Ruben Nachtergaele, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman
Konstnärlig rådgivning: Dries Douibi

Video och klippning: Stanislav Dobák

Fotografi: Sofie Jaspers


Produktion: Kosmonaut
Sam-produktion: Slingan Tre scener, deSingel, MDT. 
Med stöd av: the Province of Antwerp, Konstnärsnämnden, wpZimmer, ccBerchem, de School van Gaasbeek, Kulturrådet, Reykjavik City.