1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Samtal/reflektioner med Saga Becker/Yolanda Aurora Bohm om gestaltning av HBTQ inom film och scenkonst
Beskrivning

Samtal/reflektioner med Saga Becker/Yolanda Aurora Bohm om gestaltning av HBTQ inom film och scenkonst, samtalsledare Chris Schenlaer.