1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Paradigm - MARC
Beskrivning

Ett rituellt påstående om skillnad och tillhörighet.

I Paradigm skapar Dinis Machado en egengjord folklore för kroppar med oklara identiteter genom fiktiva föremål, berättelser, rörelser, ritualer och musik.

En scen byggs upp runt publiken som får se en kropp i arbete som producerar abstrakta symboler av konkreta material. Genom dessa praktiker skapas ett sammanhang som upplevs som både bekant och obekant, och ger upphov till frågor om avvikelse och tillhörighet.

Dinis Machado, född i Porto, Portugal och sedan 2012 baserad i Stockholm, är utbildad i såväl dans som bildkonst. Hans arbeten utvecklas oftast i brytpunkten mellan dessa fält.