1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Öppning: Tillbaka till paradiset - Expressionistiska mästerverk
Beskrivning

TILLBAKA TILL PARADISET
EXPRESSIONISTISKA MÄSTERVERK
Pågår 20 FEB - 9 JUN 2019

Öppning av vårens utställning på Millesgården.

PROGRAM:
11:00 Millesgården öppnar.
14:00 Invigningstal.
17:00 Millesgården stänger.

OM UTSTÄLLNINGEN:
I utställningen presenteras expressionistiska mästerverk från Häuptli-samlingen vid Aargauer Kunsthaus i Schweiz och från Osthaus-Museum Hagens samling i Tyskland. Dessa två samlingar innehåller enastående arbeten från olika stadier av den expressionistiska konst som producerades i Tyskland under perioden 1905-1938. Det är en stor utställning som visar både måleri och grafik, totalt 134 verk av bland annat Emil Nolde, Otto Mueller och Max Pechstein. Utställningen är producerad av IKA.

Industrialiseringen under 1800-talet medförde att de europeiska städerna växte i storlek. Den sociala rörligheten ökade och de tekniska framstegen gjorde att tempot i livsföringen stegrades. Det uppstod spänningar mellan och inom samhällsklasserna, vilket gav upphov till internationella reformrörelser. Den yngre generationen gjorde uppror mot sina föräldrar och stakade ut vägen mot friheten. Konsten frigjorde sig i början av 1900-talet från de akademiska traditionerna och började ge uttryck för tidsandan. Som ett resultat av samhällsomvälvningarna sökte sig konstnärerna mot nya levnadssätt. Ju snabbare förändringarna var desto starkare blev längtan efter ett nytt paradis, vilket konstnärerna tycktes sig hitta i naturen och i främmande kulturer.

Konstnärsgruppen Die Brücke (Bron) bildades i Dresden i början av sommaren 1905 och blev startskottet för en förändring av den tyska konsten. Den nya och känslobaserade målarstilen ville inte bara provocera den borgerliga smaken utan omvärdera det vedertagna skönhetsbegreppet.

I München fanns konstnärsgruppen Der Blaue Reiter (Den blå ryttaren). De sprängde gränserna för måleriet och det föreställande och med hjälp av nya teoretiska principer började man omvärdera den ”primitiva” konsten.

Konstnärer: Cuno Amiet, Max Beckmann, Walther Bötticher, Conrad Felixmüller, Lyonel Feninger, Erich Heckel, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Max Liebermann, August Macke, Franz Marc, Ludwig Meidner, Gabriele Münter, Otto Mueller, Emil Nolde, Max Pechstein, Christian Rohlfs, Karl Schmidt Rottluff.

ENTRÉAVGIFTER:
Vuxen 150 SEK.
Student 120 SEK.
Barn 0-18 år 0 SEK.

Bild: Liggande flicka av Max Pechstein. ©2018 Pechstein. Hamburg / Tökendorf. Courtesy of Aargauer Kunsthaus Aarau & Institut für Kulturaustausch Tübingen. Photo: Jörg Müller.