1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1700-talsopera
Beskrivning

Forskningsföreställning med efterföljande samtal. Med Kristina Hagström-Ståhl, professor vid Högskolan för scen och musik, och Tove Dahlberg, operasångare och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.