1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Miriam Hansen & Sasha Waltå: Glowing Enigma
Beskrivning

Utställningen Glowing Enigma på Galleri Konstepidemin är ett samarbete mellan konstnärerna Miriam Hansen och Sasha Waltå och bygger vidare på respektive praktik med gemensamma intressen som performativitet, narrativ samt det platsspecifika. Glowing Enigmas är en installation bestående av ljusverk och värmekänsliga material som blir till performativa skulpturer. Titeln kommer från diktsamlingen av Nelly Sachs med samma namn, vars liv och lyrik är en ingång i projektet.

Vernissage lördag 25 november, 12.00-16.00

Foto: Glowing Enigma, Sasha Waltå och Miriam Hansen