1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

MILF av Nadja Hjorton
Beskrivning

[MILF = ”Mother/Mom/Mum I’d Like to Fuck”]

Vad är en mamma bortom biologi, könsroll och patriarkat, bortom moralism, kroppspolitik och anknytningsteori? I det nya solot MILF undersöker koreografen Nadja Hjorton moderskap utifrån fysik, stereotyp, utopi och motsats. Hur kan man förhålla sig till moderskap utan att falla i biologistiska fällor, befästa stereotyper och binära berättelser?

Nadja är intresserad av den blodiga, slabbiga, kroppsliga, sexiga och animalistiska aspekten av moderskap. Med 100 kg bulldeg tar hon sig an tillblivandet, den faktiska förlossningen, skärandet, krystandet, andningen, smärtan och smärtlindringen. Hon är även intresserad av omvårdnad och hur familjeliv och föräldraskap i stor utsträckning organiserar och upprätthåller samhällsstrukturer. Hur mycket samhället faktiskt bärs av en viss typ av moderskap och vad olika moderliga handlingar betyder i olika kontexter.

Medverkande
Av och med: Nadja Hjorton
Scenografi och kostym: Éva Mag
Ljusdesign: Sanna Adibzadeh
Producent: Frida Tiger
Foto: Märta Thisner
Samproduktion: MDT och ÖFA-kollektivet. Genomfört med stöd av: Stockholm stad, Kulturrådet och Dansmässan.