1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Ludvig Uhlbors ”Arne Næss: Gjenoppstandelsen”
Beskrivning

Naturnära föreställning om norsk miljökämpe

Möt norske miljökämpen Arne Næss ande i en naturnära föreställning som bygger på spiritistiska och schamanistiska ritualer.

Filosofen Arne Næss är känd som Djupekologins fader. Han förverkligade denna stränga men kärleksfulla naturfilosofi i sin otillgängliga fjällstuga Tvergastein. För att få en upplevelse av filosofin så samlade Ludvig Uhlbors ett tvärkonstnärligt team som flyttade in i Arnes stuga. Är det möjligt för vem som helst att leva som Arne? Kan det ge oss nya perspektiv i en tid av klimatförändringar? Försöket gick bättre än väntat. Filosofen återuppstod och flyttade in i ensemblens kroppar. När teamet sedan blev inbjudna till Teaterfestivalen i Fjaler så kändes det logiskt att ta steget fullt ut och starta en sekt. Sektens mål blev att förflytta perspektivet på livet i enlighet med Arnes idéer - vilka lär att empatin även måste omfatta rovdjur, fästingar och växter. Det vi normalt sett uppfattar som dött; mineraler och formationer, är också manifestationer av liv. Nu har Arne och hans vänner från dödsriket dirigerat ensemblen till att besöka Malmö.

https://www.gjenoppstandelsen.com/

Livet i en Djupekologisk sekt
https://vimeo.com/238443129

Ludvig Uhlbors (SE/NO)
Ludvig Uhlbors är en svensk dramatiker och regissör bosatt i Oslo. Från 2006-2009 ingick han i det konstnärliga ledarskapet för den Malmöbaserade teatergruppen Institutet.

Av och med: Ludvig Uhlbors, Hanna Sjöstrand, Kjersti Vetterstad, Kristine Gjems, Kjersti Aas Stenby, Arturo Tovar, Ann Ceilice Lie, Kristin Astrup Aas, Alexander Rishaug | Med stöd av Norska Kulturrådet, Dramatikkens hus i Oslo, Fond for Utøvende kunstnere samt Teaterfestivalen i Fjaler, BIT-Teatergarasjen i Bergen och Inkonst

Språk: Engelska

Eftersamtal 10/10

___________________________________________

ENG

19.00
60 mins
Norwegian
160/110
Artist talk 10/10

Shamanistic performance resurrects environmentalist

Meet Norwegian environmentalist and philosopher Arne Næss in a performance based on spiritistic and shamanistic rituals.

Arne Næss is known as the father of Deep ecology. He realized this strict but loving philosophy at his remote mountain cabin Tvergastein. In order to experience this philosophy Ludvig Uhlbors gathered a multi-disciplinary team of artists and moved into Arne’s cabin. Is it possible for anyone to live like Arne? Can a lifestyle like Arne’s provide us with new perspectives in a time of climate change? The experiment was more successful than expected. The philosopher was resurrected and began to possess the bodies of the ensemble. When the team later were invited to the Theatre festival in Fjaler they felt that the only logical thing to do was to start a cult. The goal of the cult was to expand concurrent perspectives on life in accordance with Arne’s ideas, that our empathy must encompass predators, ticks and plants. That the things we normally perceive as dead; minerals and formations, are also manifestations of life. Now Arne and his friends from the other side has directed the ensemble to pay a visit to Malmö.

https://www.gjenoppstandelsen.com/

Life in a Deep ecological cult
https://vimeo.com/238443129

Ludvig Uhlbors (SE/NO) is a Swedish playwright and director living and working in Oslo. From 2006 to 2009 he was part of the artisitc direction for Malmö based theatre group Institutet.

By and with: Ludvig Uhlbors, Hanna Sjöstrand, Kjersti Vetterstad, Kristine Gjems, Kjersti Aas Stenby, Arturo Tovar, Ann Ceilice Lie, Kristin Astrup Aas, Alexander Rishaug | Suported by Norska Kulturrådet, Dramatikkens hus i Oslo, Fond for Utøvende kunstnere, Teaterfestivalen i Fjaler, BIT-Teatergarasjen i Bergen and Inkonst