1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Korta avbrott innan vi fortsätter
Beskrivning

Koreograf/Regissör: Julia Kraus Dybeck
I samskapande med dansarna: Åsa Lundvik Gustafson, Kristiina Viiala, Emelie Wahlman, Julia Kraus Dybeck
Ljuddesign: Tanya Byrne
Dramaturg: Mattias Andersson

"Korta avbrott innan vi fortsätter" är ett tragikomiskt och absurd arbete som rör sig mellan text och rörelse där vi utforskar "Diagnos samhället". En plats där allt och alla ska diagnosticeras, kategoriseras och där vi tillslut alla blir avvikelser från normen. Vi vill i arbetet betona vikten av abstrakta värden, ifrågasätta normalitetsbegreppen och psykiatrins makt i definierandet av normaliteter.

Vi utforskar var gränserna går mellan verklighet och fiktion och de roller vi bär. Hur gör man sig fri roller och hur förverkligar vi de roller, masker vi blir tilldelade/bär? Vad är galenskap?

I arbetet tar vi inspiration från texter av Oliver Sacks och Karin Johannisson.