1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Kafkakvällar
Beskrivning

Under hösten inleds förberedelserna inför ett framtida scenkonstprojekt utifrån Franz Kafkas berättelsevärld och hans verk Förvandlingen. Under ledning av Anna Pareto och Gro Oskarson Kindstrand kommer två stycken Kafkakvällar att arrangeras i Gävle, där vi tillsammans med publiken vill skapa ett temporärt rum för att undersöka Kafkas värld. Kafkakvällarna blir en varietéartad samlingsplats för fördjupande samtal, konstnärliga utspel och möten med andra världar än teaterns. Det vi tillsammans lär oss och utforskar under kvällarna kommer utgöra en del av förarbetet inför ett scenkonstprojekt med planerad premiär under 2019.


ONSDAG DEN 20 SEPTEMBER kl 18.30 på Folkteatern i Gävle: DJUR & RUM

”Ville han verkligen låta sitt varma rum, så trivsamt inrett med ärvda möbler, förvandlas till en håla, där han visserligen obehindrat kunde krypa kors och tvärs, men till priset av att han i rask takt glömde bort hela sitt förflutna som människa?”
I vårt första samtal kring Förvandlingen tittar vi närmare på Gregors rum, men vi synar också det djur som blir instängt i det rummet. Hur förändras rummet av Gregors förvandling? Påverkas Gregors insektsblivande av rummets utformning, och hur förvandlas rummet i takt med Gregors metamorfos? Tillsammans med Lisa Gålmark och Dan Hallemar pratar vi om djuret i Förvandlingen och det rum som detta stängs in i.

Lisa Gålmark är författare, kulturskribent och debattör och är en av dem som lagt grunden för den svenska diskussionen kring maktrelationer mellan människa och djur. Hon har bland annat skrivit boken ‘Skönheter och odjur: en feministisk kritik av djur-människa-relationen’.

Dan Hallemar är landskapsarkitekt och skribent och han bland annat skrivit för Svenska Dagbladet och Expressen. Tillsammans med Håkan Forssell driver han ‘Staden – en podcast om arkitektur och stadens utveckling’, och han är även redaktör på tidskriften Arkitektur.


ONSDAG DEN 25 OKTOBER kl 18.30 på Folkteatern, Gävle: KROPP & MAT

”Gregor åt nu praktiskt taget ingenting. Bara när han råkade passera den framsatta maten tog han för skojs skull en tugga, behöll den i munnen i flera timmar och spottade sedan för det mesta ut den igen.”
Vad händer egentligen med Gregors kropp i berättelsen? Och varför gör sig maten ständigt påmind i berättelsen om hans förvandling? I höstens andra och sista samtal undersöker vi just kroppen – den sjuka och den friska – och ser närmare på sambandet mellan maten, kroppens förvandling och dess slutliga förfall. Tillsammans med Jonnie Eriksson och Håkan Jönsson pratar vi om kroppen och dess förutsättningar, och hur maten och kroppen samspelar i Kafkas novell.

Jonnie Eriksson är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria. Han har bland annat skrivit avhandlingen ‘Monstret och människan’ där han tittat närmare på hur den vanskapta kroppen figurerat i den humanistiska filosofins strävan att avgränsa det mänskliga från det omänskliga.

Håkan Jönsson är kock och docent i etnologi på Lunds Universitet. Han sitter även i Måltidsakademin och är koordinator för Matforskarnätverket. Hans forskning rör sig inom fältet etnologisk kulturanalys med fokus på konsumtion, mat och måltid, samt kulinarisk turism.