1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Jessica Johannesson: Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror
Beskrivning

I Jessica Johannessons konst bygger tråden historier och verken kretsar ofta kring skörhet, sårbarhet, existens, rum och kropp. Hon undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur.

Jessica Johannessons verk, så väl som hennes arbetsprocess, handlar om kontroll och avsaknaden av kontroll. Jessica finner ofta inget intresse av att sätta en skiljelinje mellan henne som person, det som hon är med om sin vardag, och det hon uttrycker i sina skulpturer eller använder som byggstenar till sina skulpturer. Jessica ser sig själv och sina upplevelser som en tillgång och som en ständig källa till inspiration åt den konstnärliga processen. Att använda upplevelser, betraktelser eller känslotillstånd för att bygga form finner hon intressant, berikande och nödvändigt.

Vernissage lördag 1 september 12:00-16:00.
Utställningen visas till 23 september.

Jessica är utbildad i Textil konst, 2007–2012, på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Innan HDK studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i Genusvetenskap. År 2015 fick hon Konstnärsnämndens/IASPIS ettåriga Londonstipendie. Direkt efter ett utvecklande år i London, september 2016, påbörjade hon ett tre månaders långt Artist in residence på Stenebyskolan i Dalsland. Sedan december 2016 är hon tillbaka i sin ateljé i Göteborg och under de senaste åren har Jessica haft separatutställningar i Kalmar, Skärhamn och Göteborg. Varit på Artist in residence i Reykjavik, Island och medverkat i ett flertal grupputställningar. 2017 fick Jessica Göteborg Stads kulturstipendium och är hon en av nio medverkande konstnärer i ”Kultur i Väst”, ”Art Inside Out” och ”Region Hallands” pågående projekt ”Mixed Minds 2018 – änglar & dämoner”.
Bild: Jessica Johannesson, Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror, 2018.