1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Invigning av Graffiti Hangaren - Malmös Urbankonsthall
Beskrivning

Hangaren är en stor lokal i centrala Malmö där graffitimålare och urbankonstnärer gjort monumentala verk sedan 2013 helt på ideell basis. Nu vill vi etablera verksamheten och skapa en unik Malmöbaserad Urbankonsthall på denna plats.

Välkommen på invigning på Malmö Gallerinatt 30/9 18.00 - 24.00 på Ystadsgatan 53 F.
Presentation av 65 graffitimålare och Måleriets Manifest.

Safe, Loads Crew- Bane, Mech, Bless, Gore och Big M. Vickan, Anders Reventlov, MRTN, Polar, Clive, Ruskig Ångest, Fiya, Smokey och Shalak. Kis, Ligisd, Vejam och Rizo. Pani, 7DC Fups, Kaos, Lisa Ewald, U&iRoNE, Max Solca, Un Kolor Distinto- Cines och Jekse. Morgan Tabernik, Drottning Oreda, Amara Por Dios, Omatiks- Delicious Brains, Dotsy och Scope. NER, TSM, Diaré/Space, MOA, VIM, ALL- Mate, Detos, Mins, Ogre, Fusk, Soten, Ulrik och Done. Artista, Girls Crew, Pins, Bomby, CasRoc, Vial, Fuksh, WTass, Jestr, Emmilou, Rolf Carl Werner, Lads HPS och Iron.

\"Unikt!\"- En röst om Hangaren.

Graffitihangaren är en enorm hall för Graffitimåleri/Gatukonst och Graffitimålare precis vid Enskifteshagen i centrala Malmö. Hangaren är ett helt ideellt projekt och alla är välkomna att måla där så länge man målar ändå upp i taknocken och att man målar exakt vad och hur man vill.

Det första utrymmet Hangaren idag nyttjar är cirka 4 000kvm.
Den målade ytan idag uppgår till cirka 2 000kvm.

Hangarens målerier idag, 2017/18 kan uppfattas som ett enda gigantiskt samarbetsverk. Det gör inget. Det verket består utav 38 stora målningar från cirka 40 - 120kvm.

65 graffitimålare/konstnärer har hittills målat i Hangaren. De har själva bekostat allting. Även de som rest ända från Belgien, Finland, Chile, England, Holland, Danmark, Frankrike, Syd Afrika, Brasilien eller Kanada.

Helt oförhappandes har Hangaren Nordens största samling av kvinnliga graffitimålare/konstnärer. 13 stycken hösten 2017.
Under 2017 har vi även etablerat en arbetsgrupp/förening CFUK bestående av intressenter i Malmö, pedagogik, konst, kultur, folkbildning och det offentliga rummet som på olika sätt processar Hangaren och Malmö som en Gatukonststad.

Under Gallerinatten vill vi därför bjuda in konstintresserade och alla andra för att visa allt måleri, alla målare och den fantastiska miljö Hangaren innebär. Arbetsgruppen vill också presentera en rad tankar om hur Malmö kan utveckla sin redan nu, i Norden, etablerade Gatukonstscen till att nå en internationellt intressant position.

Hangaren är ett samarbete mellan alla graffitimålare, föreningen CFUK, ABF och MKB.

Vi söker mer samverkan med fler aktörer som vill verka för Malmö som Urbankonststad med pedagogik, folkbildning, konst och kultur i fokus.