1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

GIBCA Extended 2019 // chARTerbus // Art Center Sjuhärad
Beskrivning

GIBCA Extended 2019 @ Art Center Sjuhärad
chARTerbus

english below
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chARTerbus tar oss på en resa från Göteborg till Bollebygd - Rydal - Uddebo och tillbaka. Vi passerar genom sammanflätningar, genom brutna länkar, vi låter vattendrag föra oss samman och drömmer om hållbara framtider.

På Boy konsthall besöker vi utställningen Brutna länkar och externa hårddiskar (Ida Brockmann), På Rydals museum tar vi del av det posthumanistiska konstprojektet Skimmer och härvor i Viskadalen (Theo Ågren, Thomas Laurien). I Uddebo går vi en virvlande tur med Future Utopia Community Key i spåren av deras erfarenheter från den gångna säsongen.

Längs vägen: Konstnärssamtal, underhållning, guidad tur, förfriskningar.

Förbokning krävs! Resan är gratis, lunch och fika ingår (vegetarisk kost).
Biljetter bokas via Billetto.

Upphämtning: Bussfickan utanför Stora teatern, Göteborg. Även möjlighet för på- och avstigning i Bollebygd.

Ungefärliga tider:
9.00 Avfärd, Göteborg
10.00 - 11.00 Boy konsthall, Bollebygd (möjlighet att hoppa på här)
11.30 - 14.00 Rydal + lunch
15.00 - 16.30 Uddebo
16.30 - 18.00 Hemfärd till Göteborg via Bollebygd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Art Center Sjuhärad verkar för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas. Art Center Sjuhärad består av Boy konsthall, Future Utopia Community Key, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum.

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) är ett projekt i samtidskonst som inträffar vartannat år i Göteborg.

GIBCA Extended är ett satellitprogram till GIBCA som samlar det lokala och regionala konstlivet i Västra Götaland. Under GIBCA 2019 tar gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar spjärn mot GIBCAs tematik och skapar egna program och utställningar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chARTerbus takes us on a journey from Gothenburg to Bollebygd - Rydal - Uddebo and back. Via broken links we pass by entanglements and let the waters bring us together as we dream of sustainable futures.

At Boy konsthall we visit the exhibition Broken links and external hard drives (Ida Brockmann), in Rydal we take part of the post-humanist art project Skimmer och härvor i Viskadalen (Theo Ågren, Thomas Lauren), in Uddebo we go on a whirling tour together with Future Utopia Community Key following the tracks left by the experiences of previous seasons.

There will be artist talks, entertainment, guided tours and refreshments along the way.

Sunday 15 September 9am–6pm.

9.00 Departure from Gothenburg, outside Stora Teatern
10.00 - 11.00 Boy konsthall, Bollebygd (possible to jump on the bus here)
11.30 - 14.00 Rydal + lunch
15.00 - 16.30 Uddebo
16.30 - 18.00 Going back to Gothenburg via Bollebygd

Book your ticket on Billetto!

Contact: boykonsthall@teaternu.se
Registration is required! The bus journey is free of charge and lunch and coffee are included.

Art Center Sjuhärad acts for a living cultural life in Sjuhärad by sharing knowledge and resources.