1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Forum för tonkonst: Komposition
Beskrivning

Vad är improvisation? Vad är komposition? Hur kan den utforskande processen se ut innan musiken når scenen? Publiken möter lärare, forskare och studenter från improvisation, världsmusik, komposition, individuella programmet och musik- och ljudproduktion.

Presentationer av forsknings- och utvecklingsprojekt blandas med gestaltande och
ljudande exempel med efterföljande panelsamtal utifrån publikens frågor och inspel. Detta tillfälle handlar om komposition.