1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

FLOCK Nypremiär! / Rymdstationen Scenkonst
Beskrivning

“Jag har givit barn till världen och världen till mina barn. Min värld ser inte ut som din värld. Min värld har andra faror, andra hot och andra anor. Din värld. Den skyr vi. Er värld. Det är den vi skyr.”

Någon älskar sin bubbla.
Någon hatar sin bubbla.
Någon längtar ut ur den.

FLOCK är ett myller av röster som försöker klara sig bra utan världen. Människor som inte går med på normerna, skapar egna eller tvingas in i andra. Rymdstationen Scenkonst har den här gången låtit sig fascineras av ämnet isolation. Lek, rörelse och lust har fått styra processen och skapandet.

Bar finns.