1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Filmvising Kropparnas Arkiv och samtal om skapande
Beskrivning

Konstepidemin visar Kropparnas arkiv, en film av Christina Olofson med konstnären Eva Dahlin. Därefter ett samtal mellan Christina Olofson & Eva Dahlin om skapandeprocesser.

Lördag 13 januari
13.00 - 14.00 Filmvisning Kropparnas arkiv
14.15 Samtal med Christina Olofson & Eva Dahlin
Plats: Ateljé 201, Konstepidemin (ADAS musikaliska teater)
Fri entré

Vem glor på vem? Vad driver människan?
Kropparnas arkiv är en film om att sätta konstnären i förhållande till ett annat område än det förväntade. Filmen skildrar konstnärens möte med den naturvetenskapliga forskaren. De möts i nyfikenhet inför varandras olika sätt att betrakta verkligheten. En film där konst och forskning vävs samman i regi av Christina Olofson.

Eva Dahlin är konstnär med ateljé på Konstepidemin. Genom sina teckningar utforskar och tänjer Eva Dahlin gränserna för vårt betraktande av djuren. Filmen kretsat kring frågan om människans aldrig sinande begär efter kunskap om, och makt över djur och natur.

Ett Eget rum – samtal från ateljén
Efter filmvisningen samtalar Eva och Chris om skapandeprocesser och det fysiska och mentala rum där konstnärens arbete försiggår. Ett samtal om platsens betydelse för skapandet och avskildhetens nödvändighet. Här ligger fokus på processen snarare än vid det färdiga verket.

Foto: Ragnar Schmid