1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Europol, Eurotrash, EuroDisney, Eurosport, Eurodisco
Beskrivning

Europol, Eurotrash, EuroDisney, Eurosport, Eurodisco
19.00-20.30
Platser: 80
Tillgängligt med rullstol

Avgångsklassen i skådespeleri presenterar sin första av två examensproduktioner: Europol, Eurotrash, Eurosport, EuroDisney, Eurodisco En mörk saga om pengar, konsumtion, begär, girighet. Vi följer JvA, TBQ och DerM – tre personer som håller sig gömda i en nedgången lägenhet nånstans i den lilla skithålan Rotenburg an der Fulda mitt i theGloomyRuhr – på en resa som tar dem till penthouses i New York, bankvalven under thegatedcommunityofDisneylandEurope och vidare till slagfälten i Genua där kapitalismens och antikapitalismens sista uppgörelse på gatornas rökgranatsdimmiga slagfält slutligen sätter alla varumärken i brand. It´s time to disco!

Manus: Jörgen Dahlqvist
Pedagog/regi: Linda Ritzén

OM TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ
Teaterhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö (THM) utbildar och forskar inom tre områden: dramatiskt skrivande, skådespeleri och konceptuella scenkonstpraktiker. Kandidatutbildning på grundnivå ges inom skådespeleri och dramatiskt författande. Därutöver ges de fristående kurserna Teaterns teori och praktik (TTP) och Konceptuell scenkonst (KoS) på grundnivå. På avancerad nivå ges master- och doktorandutbildning i teater, viss forskning bedrivs inom institutionen och en hög andel av lärarna har egen konstnärlig praktik bredvid undervisningen. Årligen har drygt 100 personer THM som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 65 helårsstudenter. THM:s verksamhet är branschnära och skolan har ett omfattande lokalt, nationellt och internationellt nätverk inom utbildnings- och scenkonstsektorn och genomför ett stort antal samarbeten inom båda dessa sektorer årligen.