1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Erik Valentin Berg "Unfortunate Desires"
Beskrivning

I Unfortunate Desires, erbjuder Erik Valentin Berg våra drömmars värld: Alla onda män är borta och teknologin för politisk identitetsdesign är tillgänglig för alla – även machokillar i garderoben.

Ta plats i teatersalongen och se mjuka, postmoderna män i full blom. Varken “kränkta” eller “vita” utan sårbara och skinande. Attackera honom och han öppnar sig, skrik på honom och han lyssnar, peka ut hans privilegier och dom lämnas över till dig, där och då, på teatern. Du är nu öga mot öga med den nya manligheten, som använder uppmärksamhet och följsamhet som tystande vapen.

Känn tryggheten i självbekräftande identiteter som presenterar de senaste framstegen inom non-toxic maskulinitet, allt i ett streamlineat format, slående likt ett populärt föreläsningsprogram på internet. Bli uppfylld av vår kontakt med våra egna känslor när vi visselblåser oss själva i vårt eget privata feministiska självförverkligande.