1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

En oförglömlig historia
Beskrivning

Följ med romska kvinnor i flera generationer på deras resa för att återupptäcka sitt folks historia med Trajosko Drom!

Upplev ett svindlande äventyr om det romska folkets resa från Indien för 1000 år sedan, fördrivna från land till land, genom förintelsen och fram till dagens förorter. Det är en musikalisk föreställning som skildrar mörkret och kampen för överlevnad men också den starka gemenskapen och livskraften, lusten och glädjen som hållit gruppen vid liv genom förföljelse och utanförskap. Det är nyskriven dramatik blandat med mustig musik och dans från olika romska kultursfärer.

Varför ser det ut som det gör idag för den romska gruppen? Föreställningen vill skapa förståelse för romernas livssituation, öka kunskap och bygga broar. Musikalen bygger på ett projekt som drivs av den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom inom Kulturrådets satsning Kreativa Platser där yngre romer tagit fram mer kunskap om sin egen historia genom att både studera historiska källor och intervjua de äldre om deras livshistorier.

Parallellt i projektet har unga och gamla kulturutövare, proffs och amatörer gemensamt tagit vara på en rik romsk kulturskatt som i samspel med moderna uttryck vävs ihop med berättelsen.
Följ med oss på resan!

Med stöd av: Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och ABF.