1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Ellen Söderhult "Shane et al."
Beskrivning

Scenografi flyttar från bakgrund till förgrund när kören Shanes samlade kraft omfamnar berget med sjungna strofer som ”ljusa horisonter stå, över jordens stormande natt”, ”skogen står tyst, himlen är klar.” Ett antal melodier och körsättningar aktiveras, återvinns och komposteras i en sång- och danskonsert. Med kören som en tillfällig sång- dansgrupp, aktiveras sånger ovh danser som kollektiva, grupputtryck. kamouflering blir en strategi för en empati-, fantasi- och perspektivförskjutningsträning.
Kören har en historia av att backa upp en solist, men att sjunga i kör kan också vara att tillfälligt hänge sig åt eller kännas vid att vara en del av en kollektiv protagonist. Körsång och kör-dans kan fungera som ett kamouflerande av det individuella jaget, eller kanske uppmärksamma andra sätt att begripa och uppfatta världen och berätta en historia.

Shane är ett namn taget från en fiktiv person i ett tjejgäng, et al. är en förkortning av et alia som är latin för ”med andra”. Förkortningen används oftast när något har många författare. Shane et al. är en föreställning där kören förstås och föreslås som en hjältefigur och kollektiv protagonist, samt hjälten som den som föreslår eller visar på en annan verklighet där andra relationer, beteenden och narrativ kan få förutsättningar att gro, formas eller omformas.

Ellen arbetar med dans och koreografi, med bas i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i cirkus och en i dans. Sedan hon slutförde sin andra kandidatexamen från DOCH 2015 har hon i samarbete med andra gjort dansföreställningar som OTHERBODIES, THIS IS GRAND, RUDY, Innanför Grindara och How to do things with Romance: a prologue. 2015 initierade hon tillsammans med Eleanor Bauer och Alice Chauchat en plattform för att möjliggöra utbyte och delande av praktiker, metoder och kunskaper inom det samtida dansfältet kallad Nobody’s Dance. Ellen har framfört verk av bland andra Simone Forti, Alexandra Pirici, Gry Tingskog, Chloe Chignell, Anna Efraimsson and Sandra Medina och samarbetat med bland andra Moa Autio och Mikkel Hobbitz Filtenborg och Maia Means. Ellen sjunger för närvarande i flera körer och har en bakgrund inom körsång och friidrott.