1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Den Här Kroppen
Beskrivning

English below*****

PREMIÄR av SYSTERIAs nya performanceverk- ”Den Här Kroppen”

Med detta performance är SYSTERIA intresserad av att undersöka makten och trauman kring våra kroppar.

SYSTERIA har som så många andra egna erfarenheter liknande de många vittnesmålen världen tog del av under #metoo-hösten.

Vi var många som hoppades på att få bevittna en revolution gällande manligt beteende gentemot kvinnor. Vi var många som trodde att nu, nu när de verkligen får höra hur vi upplever alla små skämt och fylle utspel så skulle våra yngre systrar få slippa det. Våra döttrar skulle få slippa förnedringen. Nu skulle dom fan ta sig i kragen, om än av skam, för att göra förändring i sina beteenden.

Nu skulle vi slippa obehaget var gång en man satt för nära en. Varje gång en okänd man kom emot en. Varje gång en hörde steg bakom sig på småtimmarna på vägen hem från krogen.
Nu skulle kvinnokroppen äga agens. Nu skulle vi få tillbaka våra förlorade kroppar.

Men vad blev det? Blev det revolution? Blev det plötsligt en massa lediga tjänster för bl.a. kvinnor att söka då dessa män hade fått gå? Blev det fler kvinnliga chefer? Fick vi se förändring i de verksamheter vi arbetar i och var i beroendeposition till?

Vilka kvinnokroppar omhändertogs? Vilka kroppar fick gehör? Vems berättelser tog vi till oss?
Vad vittnade våra arabiska systrar om? Hur var vittnesmålen från våra afrikanska systrar? Hur blev dom utsatta? Liknade våra vittnesmål deras?

Med detta performance kommer SYSTERIA konstkollektiv att undersöka relationen till den egna kroppen tillika makten över densamma. Har det skett en förändring?

Speltid: ca 40min
**************************************
ENG

SYSTERIA has, like so many others, our own experiences similar to the testimonies the world took part of under the #metoo fall.

We were many that hoped to witness a revolution when it came to male behaviour towards women. We were many that thought that now, now that they hear how we experience those small jokes and drunk comments, we´d spare our younger sisters.
Our daughters would escape the humiliation.

But what happened? Did we get a revolution? Did we see changes in our workplaces or spheres that we are heavily depended on?

SYSTERIA art collective aims to explore the relationship and power to our bodies.

***

I samarbete med Skånes konstförening, ABF Malmö

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.