1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Den Grafiska Gerillan
Beskrivning

Den grafiska gerillan är en nybildad grupp inom KKVGrafik. Vi arbetar för att skapa utställ- ningstillfällen och synliggöra KKVs grafiker runt om i Malmö och i Skåne. Vårt mål är att producera utställningar med hög kvalitet.
Mer en 20 konstnärer en samlingsutställning.