1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Åskådarskolan
Beskrivning

Våren 2017 bjöd Folkteatern och Kritiklabbet för första gången in till ett nytt slags publikmöte – Åskådarskola. Nu är det dags igen! Tisdag den 3 oktober kl 18.30 möter teaterkritiker Ylva Lagercrantz (SvD) skådespelaren Alexandra Zetterberg Ehn och publiken för ett kritiskt och öppet flerpartssamtal kring föreställningen Projekt: Mamma, inledningen görs av en oberoende redaktion i samarbete med en kritiker från Kritiklabbet.

Med en tidningsvärld som befinner sig i kris behövs kanske andra vägar och nya former för kulturkritik. I Åskådarskolan går det att vara publik och kritiskt tänkande, objekt och subjekt, på en och samma gång. Åskådarskolan finns redan i ett flertal latinamerikanska länder och har blivit både uppskattat och uppmärksammat – i våras var det första gången publikmötet arrangerades i Sverige.

Åskådarskolan vilar på tio grundtankar:

1) Respektera publiken som ett laboratorium för åskådandet och som medskapare i verket

2) Ta den muntliga traditionen hos åskådar-kritikern på allvar

3) Ta teatern som en komplex kunskapsform på allvar, en som kräver studier i en mängd fält för att förstås

4) Ta fasta på olikheter, följandes kvalitetsmässiga kriterier

5) Bereda plats för ett möte mellan de dramatiska konstnärerna utanför gängse teatrala former

6) Studera ett material utan att för den skull formalisera undervisningen i en skolmässighet med förväntad kunskap och prov

7) Medverkan till en återkommande teatervana och skrivande av teaterns samtidshistoria

8) Skapa en plats av pågående lärande om historia och teori

9) Separera kategorin smak från kategorierna analys och argument

10) Verka för en djupare förståelse av åskådaren som aktör genom intervjuer, statistik och självbiografiskt skrivande

____________________________________________________________________________________________
Åskådarskolan arrangeras i ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg och Kritiklabbet

Kritiklabbet är ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Två oberoende redaktörer, Jenny Aschenbrenner och Axel Andersson, samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Kritiklabbet arbetar för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.