1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

Abject of Desire
Beskrivning

Abject of Desire – Danssolo av och med Shirley Harthey Ubilla

\"ABJECTION refers to the human reaction (horror, vomit) to a threatened breakdown in meaning caused by the loss of the distinction between subject and object or between self and other.\"

\"DESIRE is to want something strongly. A wish or craving. A large, desperate feeling or need. To express a wish; request. Sexual appetite; lust.\"

I Abject of Desire porträtteras ett agentskap som ständigt förhåller sig till motsägelsefulla processer. Genom att göra en annanhet vill Shirley Harthey Ubilla styra voyeurens blick som här blir spegeln av subjektet. I strävan efter ägandet av jaget förkroppsligas det köttsliga begäret genom förlängningar och förskjutningar av det annars avskydda.

I detta verk riktas fokus på frågor rörande lesbiskhet och vithet.

Shirley Harthey Ubilla är verksam i Stockholm där hon arbetar som performer, koreograf samt som huvudlärare i streetdance vid Dans och Cirkushögskolan. Hennes arbete går att definiera utifrån två utgångspunkter: en som tar avstamp i streetdance som genre och dess tradition och den andra som rör sig från en teoretisk, samtida performativ inriktning. Shirleys konstnärliga arbete och undervisning genomsyras av frågor rörande genus, vithet och intersektionalitet. Hon är en av medlemmarna i dans- och performancegruppen JUCK.

Våren 2018 var hon tillsammans med JUCK på Riksteaternturné med FATTA och Cleo, 2017 arbetade hon med Marina Abramović och framförde verken Freeing series och Art must be beautiful, Artist must be beautiful på Moderna Museet i Stockholm. På ArkDes under utställningen ”NormForm” kunde du se verket ”I just slipped into something more comfortable” där Shirley gjorde ett performance i en dräkt skapad av Hanna Kisch. Hon gästade även som Shakira i föreställningen Beauty and the Beast.