1861031a9fb01c7b8b0dce0562deb49a_hardlyever-francesco_webb

35 jag och några skådespelare
Beskrivning

Den nordiska produktionen “35 jag och några skådespelare” besöker Backa Teater! Gästande skådespelare är Maria Hedborg!

“Kvällen har varit minst sagt oväntad och faktiskt befriande. Arbetsgruppen ger prov på fantastisk kreativitet – jag hade gärna tagit del av alla stationer – och trots lekfullheten och spexandet är undertonen seriös: en vilja att på riktigt förändra. Krossa patriarkatet.”
- Sonja Mäkelä / Hufvudstadsbladet (FI)

I ”35 Jag och några skådespelare” kommer sju skådespelerskor att praktiskt dela med sig av skådespelerskans yrkeshemligheter – erfarenheter från teaterns 2500-åriga tradition – för att ge föreställningens deltagare verktyg och strategier för att underlätta den egna jagframställan på nätet.

Ur arbetsgruppens PM: ”Om behovet av revolutionär träning”
Som en konsekvens av så kallade ”privatpersoners” ökade användning av så kallade ”sociala media”, är det arbetsgruppens rekommendation att ”privatpersoner” erhåller träning i bruket av ”sociala medier”.

Riktlinjer:
- Träningens syfte är att göra ”privatperson” till agent för revolutionen. (Arbetsgruppens doktrin 1 om internet som en potentiell feministisk utopi.)
- Träningen ska anpassas utefter ”privatpersons” individuella förutsättningar, i syfte att optimera enskild ”privatpersons” insats för kampen. (Arbetsgruppens doktrin 2 doktrin om inkludering som kraftsamling.)
- Träningen ska utgå från ”privatpersons” frivilliga deltagande och aktiva medskapande. (Arbetsgruppens doktrin 3 om revolutionen som frivillig handling.)

”Privatperson” som anmäler sig har vidare instruktioner att vänta.

Internet kan liknas vid en teater där vi alla agerar och betraktar varandra. I “35 Jag och några skådespelare” fylls den fysiska teaterlokalen med specialanpassade interaktiva stationer, där publiken får vägledning i hur de kan konstruera och repetera in sin internetpersona och vilka sociala koder som kan användas för att göra internet till en feministisk utopi.

”35 Jag och några skådespelare” är en lekfull, interaktiv* föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman och den politiska potential som finns i den digitala offentligheten, där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt.

Arbetsgruppen består av:

Sonja Ahlfors (Blaue Frau/FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau/FIN), Stefan Åkesson (Poste Restante/SE).

Ljus: Meri Ekola (FIN), Kostym: Malin Nyqvist (FIN), Scenografikonsult: Kristina Sedlerova (FIN), Teknisk samordnare: Jesper Karlsson (FIN), Videoredigering: Anna-Sofia Nylund (FIN), Musik & Ljud: Stefan Johansson (SE), Skräddare: Sanna Pietila (FIN), Grafisk design: Johan Isaksson (SE), Producent: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Produktion: Blaue Frau i samarbete med Stefan Åkesson från Poste Restante (SE)

Gästande skådespelare i Backa Teater är Maria Hedborg (SE)

Tillgänglighet: Föreställningen ges på svenska och är tillgänglig på engelska. Ifall det behövs hjälpmedel så kontakta oss. K-18.

Produktionen turnerar i hela Norden under 2018-2019.

I Sverige:
7. – 9.9 Moment:teater, Stockholm moment.org.se
11. – 13.9. Inkonst, Malmö inkonst.se
15.-16.9. Backa Teater, Göteborg


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stefan Åkesson är utbildad dramaturg vid Dramatiska institutet i Stockholm. 2007 bildade han tillsammans med Linn Hilda Lamberg performancekompaniet Poste Restante.Poste Restante producerar allomslutande performanceverk, där den enskilde besökaren utgör verkets huvudperson och slutgiltiga mottagare och bjuds in för att handgripligen utforska personliga dilemman tillsammans med verkens aktörer. Stefan är även verksam som huvuddramaturg på Backa Teater i Göteborg.

Blaue Frau är en finlandssvensk feministisk och normkritisk duo som består av skådespelarna Sonja Ahlfors och Joanna Wingren. Blaue Frau grundades 2005 som en fristående filial till den nordiska drag king gruppen subfrau (subfrau.net). Blaue Frau har gjort sjukt många projekt och turnerat sjukt mycket, förutom 22 produktioner och otaliga workshops, dessutom festivalen Pop Up Art House (2014-2015) och podcasten Taxen & Terriern och boken ”Någon hatar oss igen”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Föreställningen stöds av: Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Centret för Konstfrämjande, Helsingfors
Kulturcentral, Konstsamfundet mfl

Mera information på blauefrau.com

*Med interaktivitet menar vi att du är en aktiv del av föreställningen (ref. workshop), men att du inte kommer att bli ombedd att “spela teater”.


https://www.facebook.com/events/253986751882872