Episkt Queer


WORKSHOP: EPISKT QUEER         /         6-7 JUNI 2015         /         GÖTEBORG

episktqueer_omslagsfotofb_2

En tvådagars workshop där den episka teatern möter queerteori och drag. Workshopen har både teoretiska och praktiska element.

  • Workshopledare: Robert Lyons och Rasmus Östebro
  • Datum: 6-7 juni 2015
  • Plats: Cinnober Teater, Masthuggsterassen 3, Göteborg
  • Förkunskap: Tidigare erfarenhet från gestaltande praktik (teater, dans, performance el. likn.)
  • 20 platser (ca)
  • Kostnad: 600:-
  • Anmälan görs till info@scenkonstguiden.se
    • Skicka ett mail innehållandes information om namn, ålder samt tidigare erfarenhet.

 

Frågor? Maila info@scenkonstguiden eller ring 070-334 98 63.

 

Upplägg:

Lördag 6 juni: Robert Lyons – den episka teatern

Del 1 – Teori

9.00-12.00

Första dagen inleds med att Robert håller i en föreläsning om brechtiansk/episk teater, dess kontext och historia. Vi går också tillsammans igenom några centrala begrepp från den episka teatern: episk, fabel, läsart, gestus, fjärmning och episering.

 

Del 2 – Praktik

13.00-16.00

Resten av dagen ägnas åt praktiska övningar på golvet på en del av Bertolt Brechts pjäs “Den kaukasiska kritcirkeln”.

 

Förberedelse: Läs “Den kaukastiska kritcirkeln” av Bertold Brecht

r-lyons

Robert Lyons är universitetslektor, lärare och forskare i teaterstudier vid Göteborgs Universitet. Robert intresserar sig främst för interkulturell och politisk teater och performativa uttryck över genregränserna. Förutom allt detta är han också en göteborgsk teaterprofil som påverkat och inspirerat många aktörer inom scenkonstfältet.

Söndag 7 juni: Rasmus Östebro – Drag-/queer- och genusperformativitet

Del 1

11.00-13.00

Med utgångspunkt från de gemensamma erfarenheterna från lördagen kommer Rasmus presentera tankar om drag/queer/genus-performativitet utifrån idéer hämtade ur bland annat Brechts episka teater (tolkat av filosofen och konstkritikern Walter Benjamin) och tankar från konstnären Renate Lorenz, queerteoretikern Judith Butler och författaren och kritikern Susan Sontag. Dessa tankar och idéer kommer exemplifieras i olika projekt, rörelser och konstnärliga praktiker som är hämtade ur vår samtid (ca 1980-tal – 2010-tal).

 

Del 2

14.00-17.00

Under dagens andra hälft kommer vi tillsammans att fokusera på gemensamma aktiviteter för att förankra informationen i våra kroppar och samtidigt förstå våra kroppar utifrån de teorier vi presenterats för. Förhoppningen är att skapa ett gemensamt vokabulär och genom en övergripande teoretisk läsning, en introduktion, öppna upp blicken och plantera ett nyfiket frö i deltagarens medvetande.

 

oldstyle

Rasmus Östebro är konstnär och dragpersona, bosatt och verksam i Stockholm. Rasmus konstnärliga praktik är i huvudsak baserad på scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar. Genom scenografisk regi och performativa strategier, som interdisciplinärt färdas mellan performancekonst och scenkonst, undersöker Rasmus överenskommelser mellan aktör och betraktare för att sudda ut, förstärka eller skapa ambivalens kring upplevda gränser, positioner och konventioner som uppstår i, eller i gränslandet mellan, olika konstnärliga kontexter och discipliner.

I Rasmus arbete diskuteras frågor om identitetskonstruktion, queer- och genusperformativitet genom ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan ett medvetet och omedvetet vardagligt skådespel.

I juni 2015 examineras Rasmus från kandidatprogrammet i fri konst, institutionen för konst på Konstfack.

 

 

Arrangör: Scenkonstguiden och Teater Nu

Görs i samarbete med Sensus och Arvsfonden.

ARV_logo_RGB Logga svart 90 mm 300 dpi