IMG_0072

“Det kommer bli märkbart kulturfattigt väldigt snabbt”


Publicerades 2019-01-11

Region Skåne presenterade i veckan en nedbantad kulturbudget. Främst är det regionens fria aktörer som drabbas. Sara Östebro har pratat med PotatoPotato och Bombina Bombast, två av de grupper som nu kan behöva göra omfattande förändringar i sin verksamhet.

Region Skånes kulturnämnd presenterade under torsdagen sin preliminära kulturbudget för 2019, en budget som innefattar besparingar på nästan 20 miljoner kronor. Det som främst drabbas av nedskärningarna är utvecklingsstödet till regionens fria kulturutövare, ett stöd som under 2019 inte längre kommer vara sökbart. Även de aktörer som får verksamhetsbidrag påverkas, då stödet för 2019 inte kommer räknas upp för att kunna täcka ökade kostnader.

Den tioårsjubilerande scenkonstgruppen PotatoPotato är en av de många aktörer som påverkas hårt av beslutet. Under förra året stod regionen för en tredjedel av deras grundläggande bidragsfinansiering. Jag pratar med Helena Engberg Tunström och Paulina Göth på PotatoPotato som är chockade efter beskedet.

– “Det här är ett tvärt kast från Region Skånes kulturstrategi och måldokument. Det kommer att bli märkbart kulturfattigt väldigt snabbt.”

Även för den transdisciplinära scenkonstgruppen Bombina Bombast innebär beslutet stora förändringar. Emma Bexell, en av gruppens konstnärliga ledare, berättar om hur de tidigare brukar skryta om regionen som vågade satsa på dem när ingen annan gjorde det.

– “Region Skåne var de första som vågade satsa på våra idéer när vi flyttade till Malmö och började arbeta med nya teknologier och metoder för scenkonst. Långsiktigt är det ett hårt slag, det handlar om en syn på konst och kultur som är så nedvärderande mot allt det som är nyskapande, meningssökande eller uttrycksfullt att jag blir helt mörkrädd.”

Båda grupperna varnar om hur nedskärningen kan komma att strypa tillväxten av nya konstaktörer och stoppa den konstnärliga utvecklingen i regionen. Helena Engberg Tunström och Paulina Göth ser att det finns risk för långtgående effekter.

– “Eftersom det fria kulturlivet fungerar som en motor som driver utvecklingen framåt i regionen, både konstnärligt och politiskt, så kommer det även bromsa utvecklingen på de större institutionerna och i samhället i stort.”

Även kortsiktigt för beskedet med sig stora förändringar. För PotatoPotatos del handlar det om egna konstnärliga projekt likväl som gästspelsverksamhet som får strykas ur planeringen, och utan aktuella produktioner finns det även en risk att stöd till lokaler och personal stryker på foten.

– “Vi får se på om det är anställningar, våra lokaler eller fler produktioner som vi måste ta bort. Allt hänger ihop i den struktur vi byggt upp under våra 10 verksamma år”.

För Bombina Bombast är det ett sedan tidigare planerat samarbetsprojekt som nu riskeras att läggas ner.

– “Just inför år har vi haft en dialog med regionen om att söka för ett större projekt som vi nu förmodligen inte kommer kunna genomföra på det sätt som var planerat. Det är ett fantastiskt samarbetsprojekt med flera frigrupper i Malmö involverade.”

Utvecklingsbidraget beskrivs av båda grupperna som en viktig del av finansieringen av den fria konsten i regionen, där stödet ingår i ett inarbetat system som nu riskerar att ruckas omkull. För att få anslag från Malmö stad och Kulturrådet förväntas du även ha uppbackning från regionen, annars kan bidraget utebli. 

 

Går inte obemärkt förbi

Kulturnämnden, som för året har nytt borgerligt styre, får kraftig kritik av oppositionen som kräver att konsekvenserna för beslutet ska utredas omgående för att tas upp på nästkommande möte i februari, då budgeten kommer tas upp för beslut igen. För kulturaktörerna i regionen, och för den publik som tar del av kulturutbudet, kan det finnas utrymme att nu visa på vad en nedbantning skulle innebära. PotatoPotato vill uppmana till engagemang.

– “Det är tydligt att detta upprör alla, utövare, samarbetspartners och publik. Vi organiserar oss nu och och kommer att göra vad vi kan för att upphäva denna preliminära budget, innan den klubbas i februari. Vi uppmanar alla att engagera sig genom att uppmärksamma konsekvenserna av att slakta den fria kulturen. Skriv till politikerna, skriv under namninsamlingar, protestera!”

Även Emma Bexell uppmanar till handling.

– “Det mobiliseras redan krafter i många olika sammanhang. Vi som drabbas av detta är vana som det är att göra mycket väsen med små medel, så kulturnämndens beslut att göra uppehåll i just utvecklingsbidragen har väl varit strategiskt på det viset att nedskärningen inte kommer gå obemärkt förbi.”

 

 

Omslagsbild: Från Sincerely Solo av PotatoPotato. Foto: Alexandra Hall. Bilden visas här beskuren.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *