Dataskydds- och integritetspolicy


Dataskydds- och integritetspolicy

2018-05-18 Teater Nu

 

Behandling av personuppgifter

2018-05-18 har följande policy upprättats för Teater Nu, org.nr 802438-0357.

 

Syfte

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Om GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

 

Teater Nu ansvarar för dina uppgifter

Teater Nu, org.nr. 802438-0357, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst.

Kontakta oss på info@scenkonstguiden.se om du har synpunkter eller frågor om vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

 

Uppgifter vi hanterar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och/eller samtycke. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och annan information som du lämnat till oss.

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress (endast vid behov och enligt överenskommelse med dig)
 • E-postadress
 • Telefonnummer (endast vid behov och enligt överenskommelse med dig)
 • Personnummer/Organisationsnummer (endast vid behov och enligt överenskommelse med dig)
 • Användaruppgifter till användare av Scenkonstguidens mobilapp
 • Bankrelaterade uppgifter/fakturauppgifter enligt överenskommelse med dig

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tex tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du skapar en användare hos oss
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar oss för uppdrag
 • Uppgifter vi får när du är engagerad genom oss, som tex gästskribent
 • Uppgifter som vi får när du söker anställning/uppdrag hos oss

 

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Det är enbart Teater Nu och vår personal som har tillgång till dina personuppgifter.

 

Externa leverantörer

Vi använder oss av externa underleverantörer för våra digitala plattformar och för informationsspridning. När vi gör detta säkerställer vi att era personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt, samt att gällande lagar och förordningar följs. De externa leverantörer vi samverkar med är mLab (databas), DigitalOcean (databas), Mailchimp (nyhetsbrev) samt SurveyMonkey (formulär).

Nedan länkar vi till datapolicys för de underleverantörer vi använder:

mLab – https://mlab.com/company/legal/privacy/

DigitalOcean – https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

Mailchimp – https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

SurveyMonkey – https://sv.surveymonkey.com/mp/gdpr/?ut_source=footer

 

Nyhetsbrev

Om du signat upp dig på vårt nyhetsbrev får du utskickat information via e-post om våra olika evenemang och andra händelser som vi tror du är intresserad av. Ibland kommer nyhetsbrevet även innehålla information om våra samarbetspartners olika evenemang. Du kan alltid avregistrera dig från att få fler nyhetsbrev genom att kontakta oss per mail, eller genom att följa den länk för avregistrering som du hittar längst ner i varje nyhetsbrev.

 

Dina rättigheter

Du har flera olika lagstadgade rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

 

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Du utövar dessa rättigheter genom att ta kontakt med oss per e-post (info@scenkonstguiden.se).

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

 

Kontakt

Sara Östebro, Dataskyddsombud

info@scenkonstguiden.se

031- 21 62 15

 

Teater Nu

℅ KulturUngdom

Box 130 37

402 51 Göteborg