GIBCA Extended 2019 // chARTerbus // Art Center Sjuhärad


Arkiv – Boy konsthall 2019

GIBCA Extended 2019 // chARTerbus // Art Center Sjuhärad

15 september 2019

GIBCA-Extended_chARTerbus_Facebook

GIBCA Extended 2019 @ Art Center Sjuhärad
chARTerbus

Söndag 15 september, 9.00-18.00

english below
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chARTerbus tog oss på en resa från Göteborg till Bollebygd – Rydal – Uddebo och tillbaka. Vi passerade genom sammanflätningar, genom brutna länkar, vattendrag förde oss samman och vi drömde om hållbara framtider.

Boy konsthall besökte vi utställningen Brutna länkar och externa hårddiskar (Ida Brockmann), på Rydals museum tog vi del av det posthumanistiska konstprojektet Skimmer och härvor i Viskadalen (Theo Ågren, Thomas Laurien). I Uddebo gick vi en virvlande tur med Future Utopia Community Key i spåren av deras erfarenheter från den gångna säsongen.

Längs vägen tog vi del av: Konstnärssamtal, underhållning, guidad tur, förfriskningar.
Art Center Sjuhärad verkar för ett levande kulturliv i Sjuhärad, där kunskap och resurser delas. Art Center Sjuhärad består av Boy konsthall, Future Utopia Community Key, Internationellt Vävcenter Sjuhärad, Nycirkusfestival Rydal och Rydals museum.

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) är ett projekt i samtidskonst som inträffar vartannat år i Göteborg.

GIBCA Extended är ett satellitprogram till GIBCA som samlar det lokala och regionala konstlivet i Västra Götaland. Under GIBCA 2019 tar gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar spjärn mot GIBCAs tematik och skapar egna program och utställningar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GIBCA Extended 2019 @ Art Center Sjuhärad
chARTerbus

Sunday 15 September 9am–6pm.

chARTerbus took us on a journey from Gothenburg to Bollebygd – Rydal – Uddebo and back. Via broken links we passed by entanglements and let the waters bring us together as we dreamt of sustainable futures.

At Boy konsthall we visited the exhibition Broken links and external hard drives (Ida Brockmann), in Rydal we took part of the post-humanist art project Skimmer och härvor i Viskadalen (Theo Ågren, Thomas Lauren), in Uddebo we went on a whirling tour together with Future Utopia Community Key following the tracks left by the experiences of previous seasons.

 

Art Center Sjuhärad acts for a living cultural life in Sjuhärad by sharing knowledge and resources.