Boy konsthall


Boy konsthall

boykonsthall

Scenkonstguiden och Teater Nu undersöker just nu möjligheterna att starta en konsthall i Bollebygd. Grunden till konsthallen ligger i frågeställningar kring hur en kan leva ut i ett litet samhälle. Initiativtagarna är själva uppväxta i Bollebygd och under uppväxten där saknade de en plats för tanke och skapande.

Som en pilot till konsthallen gör Teater Nu en grupputställning i Bollebygd – en smygstart för Boy konsthall och i sig ett undersökande av hur en konstnärsdriven konsthallsverksamhet skulle kunna se ut och fungera i Bollebygd.

Tematik: Samexistens

Utställningen tar avstamp i GIBCA 2017s tematik kring det sekulära samhället, men med speciellt fokus på samexistens. Samexistens i stort men också kopplat konkret till den mindre orten. När alla går i en och samma skola och när olika ideologier och levnadssätt kommer nära varandra – vad skapar det för strategier kring samexistens och samlevnad? Vad för slags gemenskaper skapas under sådana förhållanden? Och vilka behov att skapa skillnader och gränser uppstår? Tolerans och avståndstagande, hinder och möjligheter, splittring och sammanhållning.

Vi berör frågeställningarna genom att koppla samman tanke med praktik och handling, här genom att ge handlingarna en scen och en inramning – vi gör Bollebygd till experimentplats för våra tankeutflykter. Vad för olika sociala rörelser och idéer praktiseras här – och hur samexisterar de? Hur ser deras beroendeförhållande till varandra ut?

Initiativtagare

Sara Östebro – Del av Scenkonstguidens crew. Scenkonstnär med bas i Göteborg, uppväxt i Bollebygd.

Maja Östebro – Konstnär med bas i Göteborg, uppväxt i Bollebygd. Studerar just nu smyckekonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk.

Dennis Delwér – Konstnär med bas i Berlin, född och uppväxt i Bollebygd. Utbildad vid Konsthögskolan Umeå Universitet, kandidatprogrammet i fri konst.

Kontakt

Sara Östebro

boykonsthall@teaternu.se

070-209 65 86

 

Tidigare:

Konstnärer sökes!

Boy konsthall letar konstnärer

Open Call: Boy konsthall

 

Press:

De vill ge Bollebygd en konsthall – Borås Tidning

Drömmer om att öppna en konsthall – Annonsmarknan