Boy konsthall – Pernilla Ljungkvist/The Psychic Artist – Det Ultimata


Arkiv – Boy konsthall

28/4 2018 – 20/5 2018 Pernilla Ljungkvist/The Psychic Artist – Det Ultimata

28 april 12.30 Det Ultimata del l
19 maj 12.30 Det Ultimata del ll

Pernilla Ljungkvist_The Psychic Artist - Det Ultimata

Jag hittar två handskrivna papper med min mammas handstil när jag som ensam kvar tömmer hennes lägenhet. När jag läser förstår jag att det är anteckningar från möten med medium vid två olika tillfällen. Det står om henne och lite om mig, bland annat att jag ska få ett barn och ett missfall. Jag håller hårt i lapparna, som om att mamma finns fortfarande i det som står, bland hennes bokstäver. Ett halvår senare känner jag mig fortfarande så vilsen, att vara den som blir lämnad kvar gör obeskrivligt ont. Så tänker jag på lapparna, att jag ska göra samma sak; gå till ett medium som ska visa mig en bit på vägen.

Mediet har trötta ögon och jag säger det där om missfallet men mediet säger att så blir det nog inte alls. Kanske att jag redan fått det, utan att märka. Jag säger att jag är vilsen och hon börjar berätta om min framtid. I mars säger hon, då ser jag en stor summa pengar. När jag kommer hem tittar jag på Konstnärsnämndens hemsida och ser att besked för projektstöd kommer då, just i mars. Tänk om det var det mediet menade, att det var det hon såg genom sina trötta ögon?

Så jag börjar tänka på det ultimata projektet, det som allt lett fram till. Det måste vara så bra tänker jag, annars kan det ju inte få stöd. Jag går i skogen och tänker att det handlar om sorgen. Det som kommer efter dödsögonblicket. Det blir en väldig prestationsångest i det där, att tänka ut något stort. Men en dag där i skogen slår det mig att sorgen finns i allt ändå, och att utgångspunkten till det ultimata projektet är närmare än jag tänkt.

För det började med dödsögonblicket, fortsatte med döden. Vilsenheten. Och så pengarna, för om inte det var sant, då var kanske inte det andra mediet sa heller sant. Det om att mamma var där.

Det ultimata verket.
Det blir fantastiskt.


Hej Pernilla!

Jag tog ju del av ditt arbete när du hade residens på Akvarellmuseet (ger dig dödsögonblicket), en upplevelse som jag ofta återkommer till och tänker på. Tack igen för det!

Jag tycker att det du gör är mycket intressant och inspirerande, och jag skulle vilja bjuda in dig till konsthallen för att skapa något på plats.

Vänligen
Sara Östebro
Boy konsthall

Under utställningen ges två performance, de hör samman och upplevs gärna som en helhet men du väljer själv om du vill delta på det första, det andra eller båda. Inget krävs av dig mer än viljan att utforska sorgen. Upplevelsen består bland annat av en meditation som enligt forskning har visat sig ha stor effekt ner på cellnivå. Yogiskt sägs den också verka helande på känslomässiga sår.

Kan den på något sätt hjälpa oss i hur vi förhåller oss till sorgen, det oundvikliga? Att ingen kommer undan.

Lördag 28 april kl. 12.30
Det Ultimata del I

Dear Pernilla,

Thank you for sharing your work and ideas. Yes grief if long and complicated surely may affect telomeres.

We do not have actual pictures of their rebuilding but we do offer several pictures on the web (the telomeres get longer with base pairs, and the proteins that surround them matter as well).

Very interesting work! I loved your silly billy sad pictures/story.

With best wishes,
Elissa Epel, for Elizabeth Blackburn

Lördag 19 maj kl. 12.30
Det Ultimata del II

Hej Pernilla

Vilket fantastiskt projekt! Döden är livsviktig och sorgen är en oundgänglig del för dem som blir kvar efter.

Tack för utförligt underlag. Jag förstår hur du vill ha det.

Vill du leda 12 min KK på slutet eller vill du att jag ska göra det? Jag bif här en liten text som ger ytterligare en pusselbit till varför KK fungerar som den gör. Jag ser fram emot detta!

Varma hälsningar
Göran

I den andra delen bjuds du in till ett öppet samtal mellan Pernilla Ljungkvist och Göran Boll.

Göran Boll är yoga och meditationslärare, yogaterapeut, föreläsare, skapare av yogaformen MediYoga och grundare av MediYoga Institutet. Göran har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998, bl.a. i Karolinska Institutets regi.


Vernissage: Lördag 28 april, 12.00-16.00

Det Ultimata, del l: Lördag 28 april, 12.00 – 16.00.
12.30 Performance

Det Ultimata, del ll: Lördag 19 maj, 12.00-16.00
12.30 Performance

Öppettider:
Lördag 28 april & söndag 29 april, 12.00-16.00
Fredag 4 maj, 15.00-18.00
Lördag  5 maj & söndag 6 maj, 12.00-16.00
Fredag 11 maj, 15.00-18.00
Lördag 12 maj & söndag 13 maj, 12.00-16.00
Fredag 18 maj, 15.00-18.00
Lördag 19 maj & söndag 20 maj, 12.00-16.00

Boy konsthall
Göteborgsvägen 21, Bollebygd
Fri entré

Göteborgs Stads Kulturstipendium, 2016, motivering:
“Pernilla Ljungkvists arbete har inget med illusioner att göra utan handlar om att ta sig an en idé så till den grad att hon, deltagare och publik, blir idén. Hon har sedan utbildningsåren på Valand konsekvent varit en representant för ett innerligt och spirituellt uttryck genom sina performance. Ofta har hon tolkats feministiskt men det är det allmänmänskliga och i någon mån de känslor av ensamhet och smärta som vi människor delar, som träder fram allra starkast genom Pernilla Ljungkvists arbete.”

Gothenburg City Cultural Award, 2016:
“Pernilla Ljungkvists work has nothing to do with illusions, it is about taking on an idea to the point that she, participants and spectators, will become the idea. She has since her education years at Valand consistently been a representative of a devout and spiritual expression through her performances. She has often been interpreted as a feminist artist but it is the universal, and to some extent the feelings of loneliness and pain that we humans share, which emerges most strongly by Pernilla Ljungkvist work.”

www.pernillaljungkvist.se