Boy konsthall – Jussi Järvinen


Arkiv – Boy konsthall 2019

Jussi Järvinen

J-U-S-S-I

26 oktober – 16 november

Vernissage 26 oktober, 13.00-16.00

jussi_banner

For English, scroll down

J-U-S-S-I undersöker vilken roll smycket spelar i könskonstruktioner och förhållandet mellan queeridentitet och smycken.

“Jag skapade en serie smycken baserade på min egen kulturella bakgrund och genom det jag upplevt som en queer person. Min serie av smycken är inte avsedda att bäras utan istället hänvisar de till de arketypiska smyckeformerna.”

J-U-S-S-I kommenterar de cis-heteronormativa konventionerna kring smycken och rör sig från det personliga till queer-politik. Denna serie av smycken består av hjärtan som är sandgjutna i aluminium, ett hänge i form av Finlands heraldiska lejon och bokstavsmedaljonger på en kedja gjord av aluminium.

Jussi är smyckekonstnär (f. 1993) baserad i Helsingfors. Hen tog examen från HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk, Masterprogrammet, specialiserat på smyckekonst, i juni 2019.

www.jarvinenjussi.com
www.instagram.com/jarvinen.jussi

VERNISSAGE: Lördag 26 oktober, 13.00-16.00
Invigningstal, samtal, mingel. Konstnären är på plats.

Öppet 31/10 – 16/11
Torsdag – fredag 16.00-19.00
Lördag 12.00-16.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENG

Jussi Järvinen – J-U-S-S-I
October 26 – November 16

J-U-S-S-I examines the role jewellery plays in gender construction and the relationship between queer identity and jewellery.

“I made a series of jewellery based on my own cultural background and lived experiences as a queer person. My series of jewellery is not intended to be worn but instead, it references the archetypal jewellery forms. ”

J-U-S-S-I comments on the cis-heteronormative conventions of jewellery and moves from personal to queer politics. The series of jewellery is composed of sand casted aluminium heart charms, the heraldic lion of Finland pendant and letter charms on the chain made of aluminium rod.

Jussi is a jewellery artist (b. 1993) based in Helsinki. Jussi graduated from HDK Academy of Design and Crafts, Master’s Program, specializing in jewellery art, in June 2019.

www.jarvinenjussi.com
www.instagram.com/jarvinen.jussi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OPENING: Saturday October 26, 13.00-16.00
Opening speech, snacks, artist is present.

Open 31/10 – 16/11
Thursday – Friday 16.00 – 19.00
Saturday 12.00-16.00