Boy konsthall – GIBCA Extended 2017


Boy konsthall –  GIBCA Extended  2017

Boykonsthall_GIBCA2017

Bild: John Salquist & Maja Östebro

Dialoger

Utställningen Dialoger är en del av GIBCA Extended 2017, satellitprogrammet för Göteborgs Internationella Konstbiennal. Temat för biennalen det sekulära samhällets roll idag.

I utställningen Dialoger tar vi avstamp från Göteborg internationella konstbiennals tematik, men med speciellt fokus på hur samexistens praktiseras. Hur motsägande idéer och begär kan, och tillåts, leva sida vid sida inom en individ och en grupp. På en plats som Bollebygd, ett mindre samhälle, vad får komma fram i ljuset och vad hålls tillbaka? Vilka samtal förs här, och vad blir aldrig sagt?

Genom dialoger, intervjuer, närstudier och tillbakablickar tar utställningen grepp om Bollebygds själsliga och meningsskapande byggstenar.

Medverkande konstnärer: Lotta Grimborg (SE), Karou Calamy (NO/IRN), Kristin Ylikiiskilä Broberg (SE), Sara Östebro (SE), Maja Östebro (SE) och Dennis Delwér (SE).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vernissage lördag 7 oktober 15.00-19.00  

—> Åk vernissagebuss från Göteborg och Borås! Läs mer här.


Söndag 8 oktober – fredag 13 oktober 11.00-16.00
Lördag 14 oktober 11.00-19.00
Söndag 15 oktober 11.00-16.00

Boy konsthall
Göteborgsvägen 21 A-C, Bollebygd

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lotta Grimborg tar avstamp från Bollebygds kommunslogan och undersöker tron till vattnets kraft och hur det format bygden. Genom den textila språkligheten kan vi samtala om hur tesen efterlevs.

Kristin Ylikiiskilä Broberg hur elektricitet håller oss samman, hur osynliga men betydelsefulla kopplingar visar på vårt beroende av varandra och det system som får det att fungera. I dialog med arkiv, invånare och organisationer har sex minnesmärken tagit form.

Karou Calamy låter sitt första intryck av Bollebygd, vacker natur och fria människor, sättas i kontrast till andra platser i världen, som inte har en lika stor möjlighet till rörelse – både tankemässig som fysisk rörlighet. Med verket som utgångspunkt kan samtal påbörjas.

Dennis Delwér söker efter sätt att skapa generös dialog med betraktaren. Här riktar Dennis ljuset mot de strukturer och mekanismer som gör att vissa grupper i samhället blir osynliggjorda. Vad får inte synas här? I mötet med verket kan diskussion och frågor födas.

Sara och Maja Östebro återvänder till barndomens uppväxtriter för att undersöka vad gemensamma ritualer möjliggör, och vad vi genom lek kan få grepp om idag. Vi välkomnas in i en installation där vi kan låta möten och reflektion ske, om det så är med varandra, med tiden, med stillheten eller med barnet du en gång var.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Konsten, liksom religionen, handlar om att närma sig det stora mysteriet. Det sekulära samhället är skapat för att skydda de idéer och utforskningar som också går emot den rådande normen eller de accepterade tankemönstren. Det talas idag om en sekularitet i kris, att gränser stärks, både fysiska som mentala. Vad skulle ett försvagat skydd innebära för dig och ditt liv? Vad skulle du inte längre kunna göra om din rätt att tänka fritt togs bort?

Att vara fri att tänka, att vara fri att fortsätta vända och vrida på livets mysterier, om det så är genom religionen, sporten, trädgårdsarbetet eller konsten. Att undersöka vad det innebär att leva, och att leva tillsammans. Det är det viktigaste vi har.

Välkomna att göra detta tillsammans med oss här på Boy konsthall! Vi ser fram emot spännande samtal och lärorika möten.

Boy konsthalls curatorgrupp
Sara Östebro
Maja Östebro
Dennis Delwér

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Utställningen är också i sig ett undersökande av hur ett konstnärsdrivet konstrum skulle kunna se ut och fungera i Bollebygd.

Boy konsthall görs av Teater Nu och Scenkonstguiden med stöd av Koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen, KulturUngdom och Sjuhärads kommunalförbund.

Utställningen är en del av Göteborg International Biennial for Contemporary Arts satellitprogram – GIBCA Extended.

Utställningen är också i sig ett undersökande av hur ett konstnärsdrivet konstrum skulle kunna se ut och fungera i Bollebygd. Initiativet drivs av Teater Nu och Scenkonstguiden.