Artiklar skrivna av: Rasmus Raphaëlle Östebro


Om Rasmus Raphaëlle Östebro

Gästskribent för Scenkonstguiden. Rasmus Raphaëlles huvudsakligt konstnärliga nörderi behandlar frågor som relaterar till identitetskonstruktion i förhållande till cis- och heteronormativa hegemonier. Rasmus Raphaëlles praktiskt teoretiska tillämpning och gestaltning är ett aktivt korsande av gränser och en rörelse som interdisciplinärt färdas mellan sammanhang som bildkonst, scenkonst, runway och skådespel i det offentliga rummet. Återkommande nyckelord är ultragenus, maktförhållanden, transformation och överträdelse på flerdimensionella plan. Likaså krossandet av gränser mellan det fiktiva, konstlade och sanna, det personliga och politiska, mellan allvar och lek. http://rasmusraphaelleostebro.com